Suradnja s roditeljima-obitelji

U našoj dugogodišnjoj odgojno obrazovnoj praksi kontinuirano provodimo različite oblike suradnje s roditeljima (o tome postoje brojni dokumentirani zapisi) u čemu bilježimo brojna pozitivna iskustva suradnje koja nas čine zadovoljnima i ponosnima ali i ohrabrenima na kontinuirano sustavno promišljeno propitkivanje kvalitete suradnje s roditeljima/obitelji djece polaznika našeg Vrtića. Polazišta u suradnji su sljedeća: dječji vrtić nije zamjena za obitelj već predstavlja proširenu sredinu nastavljanjem odgojnih procesa započetih u obitelji. Kako je okruženje u obje institucije djetetovog odrastanja iznimno važno za njegov rani razvoj važno je da u bitnim pitanjima imamo zajednički smjer. Područja u kojima, njegujući postojeće kvalitete, razvijamo i unapređujemo suradnju s roditeljima-obiteljima su sljedeća: informiranje (o različitim vidovima djetetovog života u vrtiću, rastu i razvoju), uključivanje (neposredno i posredno u različite vidove odgojno obrazovnog rada), zajedništvo (u planiranju i ostvarivanju odgojno obrazovnog programa) te pružanje razvojne i zaštitne podrške i pomoći (osnaživanje u roditeljskoj ulozi, podrška pozitivnom roditeljstvu).


© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.