Obilježja programa rada u vrtiću – po čemu smo posebni

Razvijajući svoj vrtićki kurikulum posebnu pozornost usmjeravamo odgoju i obrazovanju za održivi razvoj. O tome svjedoče brojne Eko akcije s djecom i njihovim obiteljima, različiti projekti Vrtića i odgojnih skupina kao i okruženje unutar i izvan Vrtića. Unatrag 8 godina provodimo i razvijamo posebni Program odgoja za održivi razvoj djece predškolske dobi. Upravo navedeni razlozi motivirali su nas na pokretanje postupka stjecanja statusa međunarodne „Eko škole/vrtića“ koji smo stekli u lipnju 2011. godine, a ove pedagoške godine ga obnavljamo treći put i stječemo srebrni status. Polazeći od naših jakih strana i bogatog iskustva vezanog uz sukonstrukciju Kurikuluma našeg Vrtića usmjereni smo na razvoj ekološke osjetljivosti, informiranosti i osviještenosti, te osobne orijentiranosti i uključenosti u rješavanje ekoloških problema tijekom provedbe ovog programa. Zajednički razvijajući ovaj program preferiramo metodologiju deskriptivnog i akcijskog istraživanja, u kojem timski rade odgojitelji odgojnih skupina, sustručnjaci različitih profila, posebnih sposobnosti i osobnih sklonosti. Posebnu ulogu istraživača i sukonstruktora, uz odgojitelje u odgojnim skupinama, imaju djeca i njihove obitelji. Značajnu ulogu u stvaranju i ostvarivanju zajedničkih vizija imaju timovi odgojitelja kao i radnici Vrtića različitih profila.

U svom radu smo orijentirani i na suvremena stajališta razvojne psihologije koja govore da temeljne smjernice u prevenciji nasilja trebaju ići u cilju osnaživanja djece u pozitivnim vrijednostima i jačanjem zaštitnih čimbenika u obitelji i zajednici. U višegodišnjem odgojno obrazovnom radu s djecom u našem Vrtiću utkano je puno toga što čini prevenciju kroz osnaživanje djeteta u pozitivnim vrijednostima i zauzimanju za sebe: razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja, emocionalno opismenjavanje i razvoj samokontrole, stjecanje i razvijanje vještina zauzimanja za sebe i drugih socijalnih vještine, stjecanje i razvijanje vještina konstruktivnog rješavanja problema, razvijanje prosocijalnih ponašanja i empatije, stjecanje znanja o opasnostima, o vještinama samozaštite i o izvorima pomoći. S primjenom CAP-a programa, kao integralnim dijelom programa osnaživanja a kojega smo prepoznali kao „ono nešto“ što će nas dodatno ojačati za rad na području podrške nenasilju i prevencije, počeli smo od pedagoške godine 2003./04. Preventivni CAP program (verifikaciju koju je ishodila Udruga roditelja „Korak po korak“ koja je Regionalni trening centar ICAP za Hrvatsku) poučava djecu njihovim elementarnim pravima da budu sigurna, jaka i slobodna, informira ih o tome kako prepoznati opasne situacije i podučava osnažujućim i preventivnim strategijama kojima mogu povećati svoju sigurnost.

Uz redoviti program naš Vrtić „Leptir“ svojim korisnicima nudi posebne i kraći program:

  • Program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi - cjelodnevni i kraći program
  • Program promicanja zdravih stilova življenja djeteta za djecu predškolske dobi - poludnevni program

 


© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.