Odgojno obrazovni rad

Vrijednosti kojima u odgojno obrazovnom radu pridajemo osobitu pozornost jesu: znanje kao pokretač razvoja u raznim aspektima, solidarnost i osjetljivost za druge, za svoje životno okružje i za okolinu, izgradnja osobnog i kulturnog identiteta pojedinca, odgovornost prema sebi samima i drugima, toleranciju, zaštitu ljudskog dostojanstva i poštivanje različitosti, sigurno i poticajno okruženje koje omogućuje razvoj ljudskog bića u potpunosti.

U odgojno obrazovnom radu polazimo od zakonskih i stručnih dokumenata, te suvremenih shvaćanja djeteta:

  • dijete kao cjelovito biće;
  • dijete kao istraživač i aktivni „kreator“ vlastitog razvoja i stvaratelj znanja;
  • dijete kao jedinstveno biće sa specifičnim potrebama, pravima i kulturom;
  • dijete kao socijalni subjekt s potrebama za druženjem i ostvarivanjem različitih veza i odnosa, za povezanošću;
  • dijete kao kreativno biće sa specifičnim stvaralačkim i izražajnim potencijalima;
  • dijete kao aktivni građanin zajednice.

Proces promišljamo prema sljedećim načelima: cjelovitost, integrativnost, individualnost, razvojnost, pravovremenost, uključenost, aktivitet, uzajamnost i suradništvo, jednakopravnost, primjerenost, sloboda izražavanja, uživanje i djetetov najbolji interes, a usmjeren je na razvoj kompetencijskih dimenzija.


© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.