Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini pred polazak u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u vrtiću.

Cilj programa je osiguravanje uvjeta za uspješnu prilagodbu djece na novu socijalnu sredinu, poticanje cjelovitog razvoja i razvoj individualnih potencijala svakog djeteta, te prevencija mogućih problema u ponašanju i emocionalnom razvoju.
Program se provodi u područnom objektu na Trgu Dragutina Domjanića 10 u Sesvetama.

Cilj programa predškole je da, stvaranjem uvjeta, sadržaja i aktivnosti za poticanje cjelovitog razvoja, svako dijete optimalno zadovolji svoje razvojne potrebe, usvoji potrebna znanja, stekne i razvije vještine i sposobnosti, vrijednosti i stavove potrebne za njegovu uspješnu prilagodbu na promjene i očekivanja koja ga očekuju s polaskom u osnovnu školu: veća samostalnost i odgovornost, školsko okruženje i uspješno ovladavanje novim obvezama, usvajanje početnog čitanja, pisanja te računanja, te stjecanje novih znanja.
U promišljanju i provedbi predškolskog odgojno obrazovnog procesa polazi se od djetetovih individualnih, aktualnih razvojnih potreba i mogućnosti, provjeravajući što je to što mu predstavlja napor, a što je nedostatak navika i/ili nesnalaženje. 


© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.