VAŽNO! "Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjeg vrtića" - NOVO rujan 2023.!


Poštovani roditelji/skrbnici,
 
obavještavamo Vas da je donesena nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb za roditelja/skrbnika – korisnika usluge (Sl. glasnik Grada Zagreba 15/2023.), te izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023.g. (Sl. glasnik Grada Zagreba br.17/23)

Izmjene navedenih propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2023. godine.

Temeljem čl. 6. Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika – korisnika usluge (Sl. glasnik 15/2023.) došlo je do promjene u PLAĆANJU VRTIĆA a vezano za prisutnost djece u vrtiću.

Mjesečni iznos uplate roditelja/skrbnika za ostvarivanje redovitog programa je fiksan i ne ovisi o broju dana boravka djeteta u gradskom vrtiću.

Ukoliko izostanak djeteta iz vrtića nije opravdan liječničkom potvrdom, redoviti program će se naplaćivati u punom iznosu bez obzira koliko je dana dijete bilo prisutno ili uopće nije bilo prisutno u vrtiću.


Iznimno za mjesec u kojem je dijete boravilo u dječjem vrtiću do najviše 5 dana ili uopće nije boravilo , a izostanak je opravdan liječničkom potvrdom roditelj plaća 40% iznosa u cijeni redovitog programa.

Odluka se ne odnosi na ljetne mjesece: lipanj, srpanj i kolovoz.© 2023 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.