Redoviti 10-satni program

U redoviti program u ovoj pedagoškoj godini upisano je 487 djece u 23 odgojne skupine na 4 lokacije. Program se realizira u periodu od 1. 9. 2023. do 31. 8. 2024.
Izmjene u ustrojstvu rada tijekom godine odnosit će se na ljetni period (dio šestog mjeseca, te sedmi i osmi mjesec) zbog specifičnosti u radu koje uzrokuju klimatski uvjeti i smanjeni broj prisutne djece u vrtiću. O tome će biti detaljnije pisano u LJETNOM PLANU I PROGRAMU RADA koji će u šestom mjesecu (a na osnovu snimljenih potreba naših korisnika) donijeti Upravno vijeće Vrtića i koji je dodatak Godišnjeg plana i programa rada.
Broj upisane djece u odgojnim skupinama odgovara veličini soba dnevnog boravka djece. Ovisno o ispisima djece, tijekom godine primati ćemo naknadne prijave za upis uz poštivanje „B“ liste neprimljene djece u vrtiće Grada Zagreba.

Redoviti odgojno obrazovni program rada s djecom rane i predškolske dobi temelji se na sljedećem:

 • pravovremenom i primjerenom zadovoljavanju djetetovih potreba
 • ostvarivanju dječjih prava
 • stvaranju razvojno poticajnog okruženja
 • individualnom, pravovremenom i razvojno primjerenom pristupu poticanja razvoja svakog djeteta
 • brizi o zdravlju, prehrani i sigurnosti djece
 • brizi o djeci s posebnim potrebama
 • razvijanju ljubavi i iskazivanju brige o prirodi i tradiciji, izgrađivanju ekoloških navika i podržavanju razvoja za održivi razvoj
 • stvaranju uvjeta za partnerstvo s roditeljima/obiteljima djece polaznika Vrtića
 • građenju suradnje i timskog pristupa radu
 • ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama i s lokalnom zajednicom.

Kroz pedagošku godinu redoviti program odgoja i obrazovanja biti će obogaćen sljedećim sadržajima:

 • kazališnim predstavama u vrtićkom prostoru i kinodvorani
 • posjetama muzejima, knjižnicama, sportskim centrima, Botaničkom vrtu, Zoo-vrtu…
 • jednodnevnim izletima
 • višednevnim boravcima u prirodi u Gradu mladih
 • tečajevima klizanja, koturanja, tenisa i plivanja.

© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.