Ljetna glazbena jutra u DV Leptir

 
                                KONCERT 12.7.2023.
 
 
   U sklopu programa Ljetna glazbena jutra u DV “Leptir“,  12.7.2023. održan je koncert  za  svu prisutnu djecu od 4.- e do 7.-e godine.
Izvođači su bivši polaznici našeg vrtića, odnosno djeca naših radnika, a koji su polaznici ili su završili GŠ “Z. Grgošević“ ili su pak studenti na Muzičkoj akademiji.
Program i foto zapis u nastavku:

                              

                

                               

© 2023 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.