Obavijest o ostvarivanju prava na olakšice - sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2023. godine


Poštovani roditelji/skrbnici,

dostavljamo vam
Obavijest o ostvarivanju prava na olakšice - sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2023. godine, primjenom kriterija i mjerila utvrđenih Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 6/11, 19/11 i 15/12) i Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 39/22).

Od 1. siječnja 2023. sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa utvrđuje se ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2022. godini te drugim činjenicama koje daju roditeljima/skrbnicima pravo na olakšice.

Roditelji/skrbnici dužni su do 28. veljače 2023. godine podnijeti
Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu - sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2023. godine
.

Roditelji/skrbnici dužni su do 24. ožujka 2023. godine dostaviti predškolskoj ustanovi dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice.


Roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koji ne dostave Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu s priloženom Izjavom o članovima zajedničkog kućanstva i Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za 2022. godinu, plaćaju ekonomsku cijenu za redoviti program.© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.