O nama


Naš početak

Odlukom Skupštine grada Zagreba od 29. lipnja 1992. godine, vrtić Gajišće s pripadajućim područnim vrtićima postaje pravni sljedbenik Dječjeg vrtića „Sesvete“ kao samostalni vrtić „Leptir“ sa sjedištem u Ulici Ivana Gorana Kovačića 20, Sesvete. Vrtić je započeo s radom 1. rujna 1992. godine. Vrtić je tada imao osamnaest odgojnih skupina u Primarnom 10-satnom programu u koje je bilo upisano 474 djece i pet odgojnih skupina Programa minimuma sa 135 djece. Za ravnateljicu je imenovana Branka Brlečić, prof. pedagogije i sociologije koja na toj dužnosti ostaje do 31. ožujka 2020. godine. 

Vrtić danas

Tijekom godina porasle su potrebe roditelja za smještajem djece u vrtić/jaslice, te se širio i Vrtić na nove lokacije. Danas se u Vrtiću realizira odgojno obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi: u Redovitom programu 439 djece u 23 odgojne skupine na četiri lokacije i u Programu predškole 43 djece u 3 odgojne skupine.
Naše četiri lokacije u Sesvetama su: centralni vrtić u Ulici Ivana Gorana Kovačića 20, područni vrtići u Varaždinskoj ulici 42, na Trgu Dragutina Domjanića 10 i u Sopničkoj ulici 69. Od 1. travnja 2020. godine za ravnateljicu je imenovana Vedrana Horvat, magistra edukacijske rehabilitacije. 


© 2022 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.