UPRAVNO VIJEĆE


      Dječji vrtić "Leptir" javna je ustanova koja obavlja javne ovlasti određene čl. 1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13). Osnivač Vrtića je Grad Zagreb, a temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova:

              - Sandra Bubalo - predsjednik, predstavnik odgojitelja 
              - Snježana Brkić - član, predstavnik osnivača
              - Višnja Franković - član, predstavnik osnivača
              - Dubravka Vuletić - član, predstavnik osnivača
              - Josip Marić - član, predstavnik roditelja ( e-mail: jmaric05@gmail.com )
 
      Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

      Dječji vrtić "Leptir" kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
     Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Leptir" ukoliko

  • svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: vrtic.leptir@zagreb.hr . Uz prijavu je potrebno dostaviti i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.
     Dječji vrtić "Leptir" ima mogućnost osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća za dvije osobe.
     Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja.
     Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obavješene najkasnike 4 sata prije početka sjednice.
     Dječji vrtić "Leptir" nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
      SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
(Pozivi, dnevni red i odluke Upravnog vijeća): 
 

© 2023 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.