Profesor Baltazar u našem "kvartovskom kinu"

  
25.11.2019. šest odgojnih skupina djece u šestoj i sedmoj godini života redovitog programa i
3 odgojne skupine djece kraćeg programa Predškole bilo je prisutno na projekciji
4 filma iz ciklusa “Baltazar” u dvorani Narodnog sveučilišta Sesvete, a u okviru projekta
Putujući Sedmi Kontinent / Vrtići u kvartovskom kinu  Udruge Djeca susreću umjetnost i Grada Zagreba.
                      
                   

Snažne dojmove djeca su izrazila verbalnim iskazima i likovnim radovima:

         
         


                                                                              ► djeca iz odgojne skupine "Dupini"
                    

Započela je i konstrukcija različitih izuma kao što je ovaj u odgojnoj skupini Kapljice:

                       
 

                                         U proljeće slijede još dvije filmske projekcije.

  

Uz projekcije filmova za djecu, organizirana su predavanja i stručne radionice za odgojitelje  u cilju podrške njihovu odgojno obrazovnom radu s djecom vezano za elemente filmske pismenosti.

 


© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.