Stara hiža - njegovanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine prigorskog, sesvetskog kraja, Hrvatske


                             

Jedna od bitnih zadaća Kurikuluma našeg Vrtića je kulturna baština ovih krajeva. Kroz svakodnevne aktivnosti nastojimo djeci omogućiti neposredni doživljaj običaja i načina života u prošlosti. „Stara hiža“ koju smo izradili u međugrupnoj suradnji „Pužića“ i „Balončića“, poticaj je za simboličku igru „Kak' su živjeli naši stari“. Upotrebom autentičnih, starih, uporabnih predmeta djeca ulaze u taj svijet i doživljavaju ga svim osjetilima. Na taj način osvještavaju važnost materijalne i nematerijalne kulturne baštine kao dio identiteta svakog čovjeka.

                      

              

© 2023 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.