Obnova statusa Eko škole/vtića

 Podizanjem zelene zastave svečano smo proslavili obnovu statusa
Međunarodne eko škole/vrtića te dobivanje brončanog statusa !

    

                                   

© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.