Program katoličkog vjerskog odgoja

Program katoličkog vjerskog odgoja u našem vrtiću ostvaruje se kao 5-satni program u sklopu redovnog odgojno-obrazovnog programa.
     U pedagoškoj godini 2018./2019. Program se provodi u odgojnoj skupini "Sunce", sa djecom u 6. i 7. godini života, te u odgojnoj skupini "Kapljice" sa djecom u 4. i 5. godini života.
     Cilj Programa usklađen je sa zakonitostima cjelovitog razvoja djeteta, a odnosi se na razvijanje djetetove religiozne dimenzije, osposobljavajući ga za otkrivanje, prihvaćanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i na njemu primjeren način Boga – na autentičnim vrednotama evanđelja.
Upravo otvorenost koja se očituje u Programu katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi, podrazumijeva usklađivanje sa zakonitostima cjelovitog razvoja. Vjerski se odgoj ostvaruje kroz različite vrste djelatnosti: životno – praktične i radne aktivnosti, društveno – zabavne i umjetničke aktivnosti, istraživačko – spoznajne i aktivnosti s kretanjem, djetetovo izražavanje i stvaranje, te raznovrsne igre. Put svake aktivnosti polazi od doživljaja preko djetetovog stvaralačkog izražavanja do njegove spoznaje. Realizacija svih aktivnosti odvija se kroz igru koja je osnovna aktivnost djeteta uz koju dijete raste i razvija se i koja je najprihvatljiviji način susreta djeteta s vjerskim sadržajem.
     Osobitu važnost u vjerskom odgoju zauzima Biblija. Simboli i slikoviti govor kojim obiluje, motiviraju dijete na igru otkrivanja i primanja u komunikaciji s Bogom. Iskustva tijekom provođenja vjerskog odgoja govore o tome koliko djeca vole Bibliju, te je zadaća stručno osposobljenih odgojitelja, nastaviti djetetu približavati Bibliju na način koji tekstualno i likovno odgovara njegovoj dobi. Da bi doživljaj evanđeoske poruke bio prihvatljiv, važno je voditi računa o socijalnom, organizacijskom, prostornom i materijalnom ozračju, u kojem nakon igre i primjereno odabranog teksta, dijete osjeća duhovno i spoznajno zadovoljstvo.
     Za provedbu Programa educirane su odgojiteljice sa završenim teološko – katehetskim doškolovanjem i trajnim kanonskim mandatom, Mišela Combaj i Natalija Tarandek. Odgojiteljice se i dalje redovito uključuju u stručna usavršavanja prema planu AZOO, kao i programu Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije. 


© 2021 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.